Månadsarkiv: januari 2021

Skistars nya parkering på myren

Lagom till säsongstart så har Skistar färdigställt en parkering för ca 100 bilar på myren nedanför hus 9, 10 och 11.
Vi var i kontakt  med Stadsbyggnadskontoret i Sälen-Malungs Kommun och pratat med ansvarig Stadsarkitekt direkt när vi fick information om att de hade sökt ett tidsbegränsat lov för att bygga parkering
Vi lämnade in ett yttrande att vi motsätter oss den ansökan som var inlämnad och vi tog upp ex ljud och ljus från parkeringen, läckage från fordon som kan påverka miljön mm .
Efter detta var vi i kontakt med dom igen och efter det har sökanden reviderat situationsplanen där exempelvis infarten till parkeringen har flyttats, samt att de har ändrat på parkeringsplatser är vinklade för att minimera risken för ljuskäglor till angränsande hus. Även antalet parkeringsplatser har minskats jämfört med det första situationsplanen.
Inför det beslut som är taget så genomfördes en sk Naturvärdesinventering, och deras bedömning var och är att naturvärdena bedömdes triviala förutom en del tallar. Hänsyn är tagen till tallarna och i princip alla tallar ska vara kvar.  Miljö och stadsbyggnadsförvaltningens naturvårdshandläggare har inte haft något att erinra om förslaget.
Och de anser inte att det är aktuellt med en Miljökonsekvensbeskrivning.
Det som är beslutat är ett tidsbegränsat bygglov för parkering. Och det är parkering dagtid som står beskrivet i ärendet.
Mvh Styrelsen

Container vid den övre parkeringen

Inför denna vintersäsong har Vamas – utan att informera oss innan – tagit ett beslut att ta bort den containern.  De hänvisar till ett antal olika anledningar bla att det ställs högre krav på möjlighet att sortera avfallet och om det bara finns en container har det visat sig att det slängs allt möjligt osorterat i samma container. Vidare hänvisar de till att det har varit trångt och svårt att komma åt containern med lastbilarna.

Därför hänvisas hushållen vid Grå byn till stationen vid Panorama.

Diskussion förs just nu med Vamas, men tills vidare så gäller det som står ovan.

Mvh Styrelsen