Månadsarkiv: maj 2019

Uppdatering 27/9. Mattbyte i trapphus och förråd i hus 19-22

Våra trapphus ska renoveras!

Målning av väggar och nytt golv i trapphus samt förråd

För husen 19-22 så kommer trapphus och förråd få nya mattor V33-38. Mail med information har skickats till respektive medlem.  Målning kommer ske senare under hösten

Medlem är då ombedda att göra golven i förråden tillgängliga.

Eftersom golv ska spacklas och trapphusen beräknas som arbetsplats under denna tid så ombedes ni att inte vistas i dessa hus under denna tid överhuvudtaget.

Varefter husen blir klara och åter är tillgängliga för er kommer vi att informera om detta här på hemsidan.

Först när den infon ligger på hemsidan, så ska man som medlem kunna räkna med tillträde till sin lägenhet.

För att golven i förråden ska bli utan skarv så kommer entreprenören att ta bort understa regeln på en eventuell mellanvägg. Återställandet av detta får respektive nyttjanderättsinnehavare ordna med själv.

Uppdatering 27/9 

Nuläge på mattfronten:

Hus 19 är klart.

Hus 20 blir klart V40

Hus 21+22 blir klart V44

Vi uppdaterar här när vi har mer information.

Mattbyte i trapphus och förråd hus 12-18

Våra trapphus ska renoveras!

Målning av väggar och nytt golv i trapphus förråd och under skidskåpen

Jobbet påbörjas första veckan i maj och detta delprojekt beräknas klart den 12/7.

Eftersom golv ska spacklas och trapphusen beräknas som arbetsplats under denna tid så ombedes ni att inte vistas i dessa hus under denna tid överhuvudtaget.

Skidförråden kommer att demonteras och läggas tillfälligt täckta på pallar utomhus. Ev. skidor läggs i resp. lägenhet av entreprenören på en mjölkpapp.

Varefter husen blir klara och åter är tillgängliga för er kommer vi att informera om detta här på hemsidan.

Först när den infon ligger på hemsidan, så ska man som ägare kunna räkna med tillträde till sig lägenhet.

*****Mattläggning i trapphusen i hus 12-18 är nu klara för normalt bruk ! // 190821