Månadsarkiv: oktober 2017

Tider för utskick av nycklar och byte av lås.

Preliminära tider för utskick av nycklar och montage av nya lås

Alla nycklar är nu utskickade via rekommenderat brev och viktigt är att alla som har någon form av uthyrningsavtal med något av uthyrningsföretagen OMEDELBART OCH UTAN DRÖJSMÅL  skickar nycklar till dessa företag. Se informationsbrevet för adresser till de tre vanligaste uthyrarna. 

Leverans av nycklar sker med rek. brev måndag 13/11.

För att ge ägare möjlighet att skicka nycklar till ev. uthyrare, så flyttar vi fram montagestarten till torsdag 30/11. Montaget startar runt lunch på torsdagen och färdigställs senast söndag 3/12. Under montagetiden ska man ha med sig både gamla och nya nycklar, för att säkerställa tillträde till trapphus och lägenhet.

Observera att det är ungefärliga tider och avvikelser kan ske. Under bytesperioden så ska ni ha med er både gamla och nya nycklar för att vara säkra på att komma in i er lägenhet.