Spolning på toaletter

Vi ber er att inte använda snålspolningsfunktionen på era tolatter.