Månadsarkiv: december 2022

Radonmätning

Hej!
Föreningen har genomfört en radonmätning under hösten i ett urval av fastigheterna för
att få ett representativt medelvärde för samtliga fastigheter och våningsplan.
Mätningen har visat att vi har låga värden av radon i fastigheterna. Där gränsen för vad
som anses vara hälsosamt är 200 Bq/kbm och vi har en variation på 20-60 Bq/kbm och
det är mycket bra och inga åtgärder behöver vidtas.
Hälsningar/
Styrelsen

Avgiftshöjning

Tillsammans med vår ekonomiska förvaltare har styrelsen beslutat att höja månadsavgiften med 8% för alla bostadsrättsinnehavare. Avgiftshöjningen träder i kraft från och med 1 januari 2023.

Det är flera saker som ligger till grund för detta beslut. Den huvudsakliga anledningen till höjningen är de höjda avgifterna och kostnaderna som kommit till följd av inflationen. Redan tidigare har kostnaden för avlopp och sophantering stigit mycket.

Ambitionen är naturligtvis att fortsätta hålla avgifterna låga och styrelsen arbetar hela tiden med att se över de kostnader vi har i föreningen samt att se över möjligheterna till kostnadsbesparingar. Föreningens elavtal ska omförhandlas först under våren 2024, där har vi ett enligt dagens mått ett bra avtal att luta oss emot fram till dess. Inget av våra lån ska omförhandlas under 2023.

Hälsningar Styrelsen Brf Kalvheden