Radonmätning

Hej!
Föreningen har genomfört en radonmätning under hösten i ett urval av fastigheterna för
att få ett representativt medelvärde för samtliga fastigheter och våningsplan.
Mätningen har visat att vi har låga värden av radon i fastigheterna. Där gränsen för vad
som anses vara hälsosamt är 200 Bq/kbm och vi har en variation på 20-60 Bq/kbm och
det är mycket bra och inga åtgärder behöver vidtas.
Hälsningar/
Styrelsen