Månadsarkiv: augusti 2018

Årets Familjedag

Dags för den årliga föreningsdagen i Grå byn, Tandådalen.
Lördag 15 september 2018 kl. 9:00 – ca. 11:30

Vi samlas vid Läkarmottagningen och går igenom dagens arbetsuppgifter, som är enklare renovering, målning och städning inför den kommande vintersäsongen.
Dagen ger oss även ett tillfälle att träffa och lära känna andra medlemmar i föreningen.
Vi avslutar med en gemensam korvgrillning, som föreningen bjuder på, i vindskyddet vid Panoramahusen.

Maila: brfkalvheden@gmail.com och tala om ifall du/ni kommer på föreningsdagen!
Välkomna!
Gunnar, Tore, Liselotte, Johan, Kennet och Cecilia

Föreningsdag i Grå byn_2018

Kalleles extra föreningsstämma

Härmed kallas Ni till extra föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Kalvheden.
Datum: Lördagen den 15 september 2018
Tid: Kl. 9.00 i samband med föreningsdagen
Plats: Läkarmottagningen, Grå byn, Tandådalen

Kallelse extra föreningsstämma 2018-09-15

Bilaga 1 extra föreningsstämma Brf Kalvheden 2018-09-15

Bilaga 2, proposition 1. Ändring av kallelsetid i stadgar.

Bilaga 3, proposition 2. Ändring av tid för utskick årsredovisning och revisionsberättelse

 

Begäran om tillträde för ombesiktning OVK

Det är nu dags att genomföra den andra ombesiktningen av OVK. Separat mail går ut till
berörda lägenheter.
Arbetet utförs måndag 10 september 2018, 07.00 – 16.00.
Entreprenör är LK Ventilation AB, Lars Köpman 070 – 565 65 26.
Nycklar och ev. koder ska då finnas tillgängliga på Skistars vaktmästeri i Tandådalen.
I så fall anmärkningar på OVK ej är åtgärdade vid besiktningstillfället, kommer
besiktningskostnad för denna och kommande besiktning faktureras resp. ägare.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen Grå Byn

Grå Byn avisering OVK 2018-08-14