Försäkringar

Försäkring

Husen i föreningen är försäkrade hos Dalarnas Försäkringsbolag – Länsförsäkringar, med försäkringsnummer 49293*07. I försäkringen ingår ett kollektivt bostadsrättsföreningstillägg där bostadsrättsinnehavaren står för självrisken vid skada. Ansvarsfördelningen mellan föreningen och medlemmen avgörs av bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Det ingår även en försäkring för lös egendom tillhörande bostadsrättsinnehavarare, försäkringsbelopp per lägenhet 100.000kr. Självrisk 10% av basbeloppet. Har du frågor om vad försäkringen täcker, självrisk etc. kontakta vår försäkringsmäklare på Söderberg & Partners Malin Ihleberg 021-151009.

Information om kollektivt bostadsrättsföreningstillägg finns tex att läsa på: https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/darfor-ar-det-viktigt-med-ett-bostadsrattstillagg.

Vid skada kontakta Dalarnas Försäkringsbolag – Länsförsäkringar: 023-93000, info@dalarnas.se