Kategoriarkiv: Okategoriserade

Radonmätning

Hej!
Föreningen har genomfört en radonmätning under hösten i ett urval av fastigheterna för
att få ett representativt medelvärde för samtliga fastigheter och våningsplan.
Mätningen har visat att vi har låga värden av radon i fastigheterna. Där gränsen för vad
som anses vara hälsosamt är 200 Bq/kbm och vi har en variation på 20-60 Bq/kbm och
det är mycket bra och inga åtgärder behöver vidtas.
Hälsningar/
Styrelsen

Avgiftshöjning

Tillsammans med vår ekonomiska förvaltare har styrelsen beslutat att höja månadsavgiften med 8% för alla bostadsrättsinnehavare. Avgiftshöjningen träder i kraft från och med 1 januari 2023.

Det är flera saker som ligger till grund för detta beslut. Den huvudsakliga anledningen till höjningen är de höjda avgifterna och kostnaderna som kommit till följd av inflationen. Redan tidigare har kostnaden för avlopp och sophantering stigit mycket.

Ambitionen är naturligtvis att fortsätta hålla avgifterna låga och styrelsen arbetar hela tiden med att se över de kostnader vi har i föreningen samt att se över möjligheterna till kostnadsbesparingar. Föreningens elavtal ska omförhandlas först under våren 2024, där har vi ett enligt dagens mått ett bra avtal att luta oss emot fram till dess. Inget av våra lån ska omförhandlas under 2023.

Hälsningar Styrelsen Brf Kalvheden

Byte av elmätare

Malungs Elnät har aviserat att de ska byta elmätare i Grå Byn Tandådalen. Enligt nya lagkrav så måste alla elmätare bytas ut.  För Grå Byn kommer detta ske någon gång mellan 2022-03-01 – 2022-05-06. Bytet utförs i trapphuset och således behöver inget göras i lägenheten. Strömavbrottet för respektive lägenhet vid byte beräknas av Malungs Elnät till ca 5 minuter.

Mvh Styrelsen

 

Viktig information gällande årsstämman

Hej alla medlemmar!

På grund av fortsatt rådande omständigheter gällande Coronapandemin flyttar Bostadsrättsföreningen Kalvheden fram även årsstämman 2021 – som skulle ha ägt rum den 4 april – till Föreningsdagen som äger rum den 18 september.

Inbjudan till föreningsdag och kallelse till årsstämman kommer att gå ut till samtliga medlemmar.

Anledningen till att årsstämman skjuts upp grundar sig på Regeringens beslut från nov-2020, om förbudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med, som huvudregel, fler än åtta deltagare. I vilket läge Sverige kommer befinna sig till hösten med efterföljande regler/rekommendationer vet vi i nuläget inte men vi planerar för att det ska gå att hålla en årsstämma i september.

Vi i styrelsen är övertygade om att ni medlemmar finner en bred förståelse för detta beslut.

Årsredovisningen för 2020 kommer finnas att hämta på föreningens hemsida senast 17 maj 2021.

Mvh Styrelsen Brf Kalvheden