NYA LÅS

Hej

Ang rutiner med låsbyte, nya nycklar mm var vänlig läs i pdf nedan.

**********************************************************************************Observera gällande förrådslåsen i hus med förråd under trappan: 

Nu är kodlåset monterat på trapphusförråden. Av tekniska skäl i kodlåset måste det tyvärr vara 6 siffror.Lägg därför till två nollor på slutet efter utskickad kod.Även en * ska slås före och efter koden.

Ex. koden för ett hus är 1530. Då slår man *153000* och låset öppnar sig.

Efter att dörren stängt trycker man * och dörren blir låst.

**********************************************************************************

För att läsa mer om låsbytet och andra frågor och svar – ladda ned och läs bifogat dokument.

Informationsbrev ang lås med Q & A 20171204